Ministarstvo kulture donijelo je odluku o odobrenju programa zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima u 2017. godini.

Brinju su odobreni sljedeći programi zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima:

-Kapela sv. Fabijana i Sebastijana u Brinju, prijavitelj Općina Brinje – odobreno je 100 tisuća kuna za nastavak radova na obnovi i sanaciji crkve;

-Kapela  sv. Vida, prijavitelj Općina Brinje – odobreno je 100 tisuća kuna za nastavak radova na obnovi i sanaciji crkve;

-Mlin vretenaš u Brinju, prijavitelj Općina Brinje – odobreno  je 60 tisuća kuna za nastavak radova na obnovi mlina;

-Stari grad Sokolac, prijavitelj Općina Brinje – odobreno 50 tisuća kuna za nastavka radova u unutrašnjosti kapele Presvetog Trojstva;

-Stari grad Sokolac, prijavitelj Hrvatski restauratorski zavod – odobreno 200 tisuća kuna;

-Crkva sv. Preobraženja Gospodnjeg u Brinju, prijavitelj Srpska pravoslavna crkvena općina Drežnica – odobreno 100 tisuća kuna;

Ministarstvo je donijelo odluku i o programima zaštite na pokretnim kulturnim dobrima u 2017. godini te je Općini Brinje odobreno 60 tisuća kn za konzervaciju i restauraciju oltara sv. Vida (18./19. st.) koji se nalazi u Kapeli sv. Vida.

Od programa arheološke baštine Brinju je odobreno 60 tisuća kn za arheološko istraživanje palasa Starog grada Sokolac – prijavitelj Hrvatski restauratorski zavod. Ranije su odobrena sredstva i iz područja kulturno umjetničkog amaterizma za 2017. godinu te je KUD-u Brinje odobreno 5.000 kn za organizaciju 2. smotre folklora „Nad Gradinom misečina sija“.

A.M.