Ministarstvo kulture RH donijelo je odluku o odobrenju programa zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima u 2018. godini. Među dostavljenim projektima za područke Općine Brinja odobreni su  programi zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima. To su Kapela sv. Fabijana i Sebastijana u Brinju, prijavitelj  je Općina Brinje, a odobreno je 100 tisuća  kuna za nastavak radova na obnovi i sanaciji crkve; Kapela  sv. Vida, prijavitelj Općina Brinje – odobreno je 100 tisuća kuna za nastavak radova na obnovi i sanaciji crkve; Mlin vretenaš u Brinju, prijavitelj Općina Brinje za koji je odobreno  je 80 tisuća kuna za nastavak radova na obnovi mlina; najviše je dobio projekt obnove Sokolca, prijavitelj Hrvatski restauratorski zavod – odobreno 300 tisuća kuna; Crkva sv. Preobraženja Gospodnjeg u Brinju, prijavitelj Srpska pravoslavna crkvena općina Drežnica – odobreno 100 tisuća kuna; Ministarstvo je donijelo odluku i o programima zaštite na pokretnim kulturnim dobrima u 2018. godini te je Općini Brinje odobreno 28.955 kn za dovršetak restauracije oltara sv. Vida (18./19. st.) koji se nalazi u Kapeli sv. Vida.

Od programa arheološke baštine Brinju je odobreno 60 tisuća kuna za arheološko istraživanje palasa Starog grada Sokolac – prijavitelj Hrvatski restauratorski zavod. Iz područja kulturno umjetničkog amaterizma za 2018. godinu  KUD-u Brinje odobreno pet tisuća kuna za organizaciju 3. smotre folklora „Nad Gradinom misečina sija“.

A.M./M. S.