Ministarstvo kulture Republike Hrvatske raspisalo je “Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2019. godinu” za programe zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima. Na Poziv je pristiglo ukupno 1.069 programa.

Grad Senj je aplicirao na Poziv te nakon razmatranja pristiglih zahtjeva, procjene prioriteta i potreba te u skladu s financijskim mogućnostima Ministarstva kulture, između ostalih odobreno je i 9 projekata sa područja Grada Senja u ukupnom iznosu od 1.030.000,00 kuna, i to: crkva Sv. Josipa u Jablancu u iznosu od 100.000,00 kuna, Crkva Sv. Franje u Senju u iznosu od 100.000,00 kuna, Župni dvor u Senju u iznosu od 100.000,00 kuna, Gradska loža u Senju u iznosu od 100.000,00 kuna, Velika vrata u Senju u iznosu od 100.000,00 kuna, Katedrala Uznesenja BDM u Senju u iznosu od 100.000,00 kuna, Senjski vodovodni sustav i fontana na Cilnici u iznosu od 100.000,00 kuna, Trg Cimiter u iznosu od 100.000,00 kuna i crkva Sv. Jurja u Svetom Jurju u iznosu od 230.000,00 kuna.

Preostali iznos potreban za završetak navedenih projekata osigurati će se u najvećem dijelu iz Proračuna Grada Senja. Ovime Grad Senj nastavlja uspješno povlačiti i koristiti sredstva kako EU, tako i Proračuna Republike Hrvatske dostupna putem ministarstava i izvan proračunskih korisnika Republike Hrvatske.

L.O./GS