GOSPIĆ- Kako smo već javljali Ličko-senjska županija objavila je Javni natječaj poduzetnicima na podnošenje zahtjeva za kreditiranje iz Programa „Kreditom do uspjeha 2014“ Mjera 1, „Kreditom do konkurentnosti“, a sve ovo temeljem Programa poticanja razvoja malog gospodarstva Ličko-senjske županije 2014. – 2020. godine. Ovome se priključio i Grad Gospić. Pročelnik Odjela za društvene djelatnosti  Grada Gospića Josip Kovačević istaknuo je neke detalje programa.

 

Josip Kovačević
Josip Kovačević

-Zbog važnosti ovoga programa i samog natječaja Grad Gospić se odmah uključio u Program „Kreditom do uspjeha 2014.” – Mjera 1 „Kreditom do konkurentnosti” u sklopu kojeg namjerava subvencionirati kamate na poduzetničke kredite u visini od 1 postotnog poena za proizvodne djelatnosti i 1 postotnog poena za uslužne djelatnosti, a u interesu što boljih uvjeta za kreditiranje malog i srednjeg poduzetništva na području Grada. Čini se da je odaziv na sve ovo dobar jer su se već mnogi poduzetnici zanimali za detalje ovog natječaja i programa u cjelini. Treba istaknuti da je Grad Gospić  u prethodnih 5 godina za subvencioniranje kamate na poduzetničke kredite već izdvojio 632 tisuće kuna, dok su Proračunom za 2015. godinu osigurana su za ovu namjenu sredstva u iznosu od 215 tisuća kuna, ističe Josip Kovačević te dodaje da je Ministarstvo poduzetništva i obrta subvencionira kamatu na poduzetničke kredite u visini 2 postotna poena za proizvodne djelatnosti i 1 postotni poen za uslužne djelatnosti, a Ličko-senjska županija 1 postotni poen za proizvodne  i uslužne djelatnosti.

Korisnici  ove kreditne linije  i sredstava subvencije kamata na poduzetničke kredite su mikro, mali i srednji nositelji  malog gospodarstva, obrta, kao i  profitne ustanove koji ulažu na područje Županije neovisno o svojem sjedištu, odnosno prebivalištu. Presudno je da je  poduzetnički projekt u skladu s popisom djelatnosti prema izvatku iz Nacionalne klasifikacije djelatnosti za određeno područje.

H.J.