Da se aktivne mjere politike zapošljavanja uspješno provode u Općini Brinje najbolje pokazuje podatak da su kroz mjeru stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa zaposlene tri polaznice, na radnom mjestu administrativni referent, viši referent za računovodstvo i financije, referent za komunalno-stambenu djelatnost. U tijeku je zapošljavanje još jedne polaznice na radno mjesto viši referent za gospodarstvo.
Polaznici primaju novčanu pomoć u visini definiranoj Odlukom Vlade Republike Hrvatske o visini novčane pomoći za nezaposlenu osobu koju je Zavod uključio u stručno osposobljavanje koja iznosi 2.400 kuna s troškom prijevoza u visini stvarnih troškova prijevoza koje isplaćuje HZZ.
Ovu mjeru Općina Brinje uspješno provodi od 2013. godine u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, na način da polaznik u roku od 12 mjeseci stekne stručno iskustvo i položi državni stručni ispit nakon čega postaje konkurentniji na tržištu rada.
„Protekle godine stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa obavilo je četiri polaznika. Izrazito sam zadovoljan s radom naših polaznica te sam sretan što mogu omogućiti zapošljavanje putem ovakve mjere. Ovakvim mjerama i dalje se nastavlja što otvara perspektivu mladom kadru da usavrši svoja znanja i time si otvore putove za moguće stalno zaposlenje. Također, moram napomenuti da Općina Brinje snosi samo troškove prvog polaganja državnog stručnog ispita“, rekao je načelnik Fumić.
OB/DP