Mlađ pastrve iz Ličkog Lešća poribljava Plitivička jezera

Rano jutros je na dvjema lokacijama unutar NP Plitvička jezera puštena mlađ izvorne potočne pastrve. Mlađ je našla svoj novi areal u potoku Plitvice i Crnoj rijeci, jednoj od glavnih izvorišta Plitvičkih jezera.

Tako su u vode nacionalnog parka puštene prve označene ličinke mlađi potočne pastrve, što je organizirano u sklopu projekta „Obnova populacije potočne pastrve Nacionalnog parka Plitvička jezera“. Poribljena mlađ uzgojena je Hrvatskom centru za autohtone vrste riba i rakova krških voda u uzgajalištu u Ličkom Lešću.

Nastavak ispod oglasa

Unatrag 40 godina u vodama NP Plitvička jezera udomaćile su se mnoge alohtone riblje vrste poput klena, crvenperke, bjelice i štuke, pri tom sasvim potisnuvši autohtonu potočnu pastrvu.

L. O.