Mladim poljoprivrednicima na raspolaganju 132,6 milijuna kuna!

 

Od sutra službeno počinje zaprimanje zahtjeva za potpore mladim poljoprivrednicima u sklopu natječaja iz Programa ruralnog razvoja koji se mogu podnositi  do 13. lipnja. Natječaj za operaciju 6.1.1. “Potpora mladim poljoprivrednicima” iz Programa ruralnog razvoja moguće je u AGRONET-u podnositi potvrde o zahtjevima za potporu. Na natječaj se mogu prijaviti mladi poljoprivrednici stariji od 18 i mlađi od 40 godina koji posjeduju odgovarajuća stručna znanja i vještine te su po prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu postavljeni za nositelja poljoprivrednog gospodarstva, ali ne duže od 24 mjeseca prije podnošenja zahtjeva za potporu.

Ova nova pravila omogućuju prijavu i mladim poljoprivrednicima kojima poljoprivreda nije osnovna djelatnost, pa se visina potpore koju je moguće ostvariti dijeli na 372 tisuće kuna onima kojima će poljoprivreda biti glavno zanimanje i koji će biti obveznici doprinosa za socijalno osiguranje po osnovi poljoprivrede (mirovinsko i zdravstveno osiguranje) najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore. Potporu od 148,8 tisuća kuna mogu ostvariti oni kojima poljoprivreda neće biti glavno zanimanje i koji neće biti obveznici doprinosa za socijalno osiguranje po osnovi poljoprivrede.

Ministarstvo poljoprivrede ističe kako je za ovu namjenu na raspolaganju 132,6 milijuna kuna. Financirat će se kupnja poljoprivredne mehanizacije i opreme, domaćih životinja, bilja, sjemenja i sadnog materijala. U natječaj je uključeno i građenje, opremanje prostora, podizanje ili rekonstrukcija trajnih nasada.

M.P./L. O