Od ranije Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u okviru svoje nadležnosti  provodi Program održivog razvoja lokalne zajednice koji ima za cilj pridonijeti gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih područja u skladu s njihovim razvojnim posebnostima.

Ovaj je program  koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku u unapređenju i razvoju društvene, javne, komunalne, socijalne i gospodarske infrastrukture. Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave koje imaju status potpomognutog područja i jedinice područne (regionalne) samouprave, ukoliko se projekt provodi na potpomognutom području. Ovdje se ubraja i Općina Lovinac, o čemu namje više rekao načelnik Općine Ivan Miletić.

-Lovinac se i  ove godine prijavio na javni poziv, odnosno program, a od strane Ministarstva osigurana su financijska sredstva u iznosu od 250 tisuća kuna. Tako je uz osigurana sredstva iz ministarstva i uz sufinanciranje Općine Lovinac, nastavljena modernizacija naših lokalnih cesta. Površinskom obradom, odnosno tehnologijom površinske obrade i uporabom emulzije u cestogradnji, modernizirano je novih šest općinskih cesta i puteva na širem području Lovinca i Svetog Roka. Zahvaljujemo ovom prilikom Ministarstvu regionalnog razvoja na odobrenim sredstvima i nadamo se da će se taj program nastaviti provoditi i narednih godina kako bi sve naše općinske ceste sljedećih godina bile modernizirane, zaključio je načelnik Ivan Miletić.

L. O.