Modernizacija javne rasvjete u općini Udbina

Na širem području Općine Udbina u tijeku su radovi u provedbi programa energetski učinkovite javne rasvjete. Nakon samog naselja Udbina u drugoj fazi provedbe rasveta je instalirana u još devet naselja. Projektom je zamjenjeno 112 rasvjetnih tijela te su umjesto visokotlačnih natrijevih žarulja snage 70 W sada su instalirane LED svjetiljke snage 16W. Time se doprinijelo uštedi električne energije od 70 posto  i znatnom  smanjenju stakleničkih plinova od 16,36 t CO2 na godišnoj razini.

Druga faza provedena je uz  potporu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU tako što je projekt apliciran na  Program za poboljšanje infrastrukture na području naseljenima pripadnicima nacionalnih manjina. Ministarstvo je  projekt sufinanciralo sa 100.000 kuna, odnosno 42 posto vrijednosti projekta. U ovoj godini se planira izvršiti zamjena i u preostalim naseljima ove općine i tako završiti program energetski učinkovite javne rasvjete na području Općine Udbina. 

L.o