Poduzeće „Kraljevac“ d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju u vlasništvu Općine Udbina dovršilo je dva manja projekta uz financijsku potporu Hrvatskih voda i Općine. Novi sustav čine dva crpna postrojenja (jedno u Podudbini, a drugo u 30 km udaljenoj Krbavici), dva sustava za dezinfekciju vode, tri vodospreme, ukupno 104 km primarne i sekundarne vodovodne mreže. Broj mjernih potrošnih mjesta koja treba očitati od Udbine, Podlapače do Debelog brda i Frkašića je 656 korisnika.

U vrijeme sušnih razdoblja je potrebno cisternom  opskrbljivati stanovništvo u nekim zaseocima, a tijekom godine prazniti septičke jame. Kako bi olakšali poslove održavanja provedene su dvije investicije na sustavu odvodnje i vodoopskrbe u vrijednosti 389.405 kuna bez PDV-a. Prvom su se premostile neadekvatne septičke jame za tri stambene zgrade, a drugom investicijom se unaprijedio nadzorno upravljački sustav tako da je sada u realnom vremenu moguće pratiti vodne parametre što će olakšati uvid u stanje vodovodne mreže i ubrzati otklanjanje kvarova. Projektom je uspostavljen dispečerski centar u prostorijama Kraljevac d.o.o. gdje se prikupljaju podaci s vodoopskrbnih objekata zbog čega je instalirana daljinska stanica – lokalni kontroler na lokaciji Krbavica, za lokalni i daljinski automatski rad crpnih agregata te crpne stanice i pripadne vodospreme Klanac kao i daljinska stanica – lokalni kontroler na lokaciji Kraljevac, za lokalni i daljinski automatski rad crpnih agregata na crpilištu Kraljevac i vodotornju. Navedena će ulaganja uvelike poboljšati i modernizirati nadzor vodoopskrbnih objekata na udbinskom području.

L.O.