Radionica vezana uz  projekte širokopojasnog pristupa Internetu  koju su održali  predstavnici Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM) okupili su  predstavnike Županije, gradova i općina, a sve  s ciljem predstavljanja mogućnosti realizacije projekata razvoja širokopojasnog pristupa internetu. Jedna od značajki ovoga skupa vezana je i  uz  uspješno provođenje projekata gradnje elektroničke komunikacijske infrastrukture uz korištenje fondova EU.  Riječ je o aktivnostima koje se odvijaju u sklopu Provedbenog programa Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u RH 2014.-2015. (Mjera 4. – Pružanje podrške jedinicama lokalne i područne  samouprave u pokretanju i provedbi projekata povećanja dostupnosti infrastrukture širokopojasnog pristupa uz državne potpore u sklopu Okvirnog nacionalnog programa).

Na ovoj je radionici  stručni tim  HAKOM-a nazočnima predstavio nacionalni program razvoja širokopojasnog pristupa, pri čemu su iznijeli najvažnije informacije o širokopojasnom Internetu i naglasili mogućnosti i značaj širokopojasnog pristupa za gospodarski razvoj Ličko-senjske  županije.

H.J.