Sredstvima Europskog socijalnog fonda (ESF) 27. travnja 2015. godine započelo je provođenje projekta koji je usmjeren na poticanje poduzetništva, pružanje pomoći posloprimcima u pronalaženju boljih radnih mjesta i uspostavi pravednijih mogućnosti za sve građane EU-a prilikom njihovog zapošljavanja. Cilj je projekta osnivanje Centra za razvoj karijere u ugostiteljstvu i turizmu te novi nastavni sadržaji u predmet Kulinarstvo u srednje škole Plitvička jezera i Gospodarske škole Varaždin. Ukupna je vrijednost projekta, koji treba završiti 27. travnja 2016. godine 100.011 eura.
Tako je danas u NP Plitvička jezera, u „Ličkoj kući“ u sklopu spomenutog projekta ali i u povodu Dana kuhara, upriličena prezentacija i snimanje projekta putem kojega su učenici po prvi puta upoznati sa jednim izvornim ambijentom te iskoristili priliku vidjeti pripremu tradicionalne ličke hrane.

Ana Rapo
Ana Rapo
Po riječima Ane Rapo voditeljice projekta „Moja karijera u ugostiteljstvu i turizmu“ u srednjoj školi Plitvička jezera, ovo je i glavni cilj projekta kako bi ubuduće u kurikulum, nastavu kuharstva uvrstili tradicionalnu ličku gastronomiju ove regije, što će učiniti i njihovi partneri iz srednje škole iz Varaždina koji će uvrstiti tradicionalnu gastronomiju sjeverozapadne Hrvatske u varaždinsku regiju. Dodala je da je danas 24 učenika trećeg razreda kuhara, od čega 12 učenika iz srednje škole Plitvička jezera i 12 iz Gospodarske škole Varaždin učestvovalo u praktičnom djelu programa. Učenici Gospodarske škole iz Varaždina tri dana su u posjeti srednjoj školi Plitvička jezera gdje sa kuharom Davorom Crlenim rade na projektu u radionici o modernim trendovima u gastronomiji a danas je održana radionica o tradicionalnoj ličkoj kuhinji. U sklopu ovoga posjeta učenici iz Varaždina obišli su i NP Plitvička jezera. Ono što je važno naglasiti je i podatak da će u sklopu programa biti izmijenjen kurikulum kuharstvo, tako da će od sada u srednjoj školi Plitvička jezera biti uvedeno 35 sati tradicionalne ličke gastronomije a u Gospodarskoj školi Varaždin 35 sati tradicionalne gastronomije sjeverozapadne Hrvatske.
„Čast nam je i zadovoljstvo postati dio ovoga projekta što se provodi u suradnji srednje škole Plitvička jezera i škole iz Varaždina, u sklopu projekta „Moja karijera u turizmu“, i ovo je poseban dio koji će biti ubuduće dio programa obrazovanja kuhara u srednjim školama, a riječ je o tradicijskom načinu pripreme hrane po čemu je Lička kuća poznata u našem kraju. Danas smo omogućili učenicima ove dvije srednje škole da se upoznaju sa specifičnostima pripreme hrane“ – kazala je ravnateljica JU NP Plitvička jezera Natalija Božičević.
Šimo Pavlović ravnatelj Sr.šk Plitvička jezra
Šimo Pavlović ravnatelj Sr.šk Plitvička jezra
Dan kuhara svim kuharima u Hrvatskoj čestitao je Šimo Pavlović ravnatelj srednje škole Plitvička jezera, koji je kazao da imaju posebno zadovoljstvo što se projekt „Moja karijera u ugostiteljstvu i turizmu“ provodi u NP Plitvička jezera, u Ličkoj kući, koja između ostalog čini tradicijsku kuhinju Like. Cilj ovoga projekta je da sadržaje stavimo u nastavni plan i program te da od sada u nastavi kuharstva imamo definiranu ličku kuhinju, da naše kuhare u tomu obučimo. Očekujemo da će ovaj projekt potaknuti i proizvođače izvorne, autohtone hrane na njihovo udruživanje kako bi se domaća hrana pogotovo sa područja Like uspijela plasirati na područje Nacionalnog parka ali i u ostale ugostiteljske objekte.
„Zahvaljujem srednjoj školi Plitvička jezera što nas je izabrala kao partnera u ovom projektu i uvjerena sam da ćemo jedna i druga škola puno doprinijeti u razvoju zanimanja kuhar, posebno kad je riječ o tradicijskoj kuhinji. Mala smo zemlja, i moramo učiti našu djecu našoj tradiciji jer svi gosti koji dođu iz svijeta dolaze kako bi upoznali krajeve i njihove specifičnosti“ – kazala je ravnateljica Gospodarske škole Varaždin Katica Kalođera Novak.
Davor Crleni predsjednik Hrvatskog kuharskog saveza kazao je da projekt „Moja karijera u ugostiteljstvu i turizmu“, je u stvari projekt koji se nadovezuje na viziju Hrvatskog kulinarskog saveza, koji već 12 godina promovira struku, koji umrežuje kolege iz cijele Hrvatske, i da su učenici obje škole mogli mnogo toga vidjeti i naučiti.
„Spremniji smo danas za prezentaciju hrvatske gastronomije u svijetu nego što smo to bili jučer, jer jedan kuhar nije dovoljno da bude dobar u samoj svojoj gastronomiji jednog kraja gdje živi, nego da bi bio priznati kuhar u Hrvatskoj mora poznavati cijelu gastronomiju Hrvatske. Ovaj program želi ostaviti prije svega nastavne sadržaje za druge škole u Hrvatskoj, što znači da osim gastronomije Like i Varaždinskog kraja to uče i djeca iz drugih krajeva Hrvatske, te da se na taj način potaknu i ostale škole u Hrvatskoj u promoviraju sličnih programa.“ – kazao je Davor Crleni predsjednik Hrvatskog kuharskog saveza.

Dražen Prša