-

Na impozantnom skupu sa više od 170 sudionika, u hotelu „Park Exclusive“ u Otočcu, danas je održana sjednica Grupacije održavanja čistoće Hrvatske gospodarske komore. Na sjednici se razgovaralo o provedbi novog Zakona o gospodarenju otpadom odnosno o prijedlogu Uredbe o komunalnom otpadu.
Zamjenik gradonačelnika Nenad Janković pozdravio je nazočne u ime domaćina, dok je o poduzeću „Gacka“ d.o.o., nazočne upoznala dir. Marina Legčević. Ona je kazala da su u Otočcu predstavnici Ministarstva zaštite okoliša, Fonda za zaštitu okoliša, proizvođači komunalne opreme Iveco i Benussi, direktori komunalnih društava od Iloka, Osijeka,, Našica, Varaždina, Čakovca, cijele Dalmacije pa sve do Dubrovnika.

Dir.Fonda  za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Sven Muller
Dir.Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Sven Muller

„Ovo je prilika da se komunalnim društvima i njihovim predstavnicima objasni, ne samo uloga Fonda za zaštitu okoliša u provedbi novog Zakona o gospodarenju otpadom, nego da se na neki način promovira i nova Uredba koja je upravo u javnoj raspravi, i da se prodiskutira sa ljudima koji će primjenjivati uredbu o otpadu, na koji način će se obračunavati odvoz otpada, na koji način će se kućanstvima omogućiti primarna selekcija, skupljanje i odvajanje korisnih sastojaka. Na terenu se pripremaju cjenici, novi načini odvoza otpada, a Fond je tu da pomogne u financijskom smislu ali i u stručnom. U ovoj godini odobrili smo preko 460 milijuna kuna za nabavu komunalne opreme i vozila, od čega je Fond sudjelovao sa 350 milijuna kuna bespovratnih sredstava, omogućili smo da svaka općina i svaki grad na neki se način organiziraju i prilagode novom Zakonu i mislim da smo na dobrom putu da Hrvatska bude zemlja koja odvaja sve korisne sirovine koliko je to god više moguće za reciklažu i samim time ćemo smanjiti deponije i nadam se da ćemo 2018. godine konačno ukinuti sve deponije i izgraditi 13 centara za gospodarenje otpadom diljem Hrvatske i na taj način pokazati sa smo stvarno europska država koja se drži ne samo higijenskih i kulturnih načela, nego ćemo time ispuniti obaveze koje imamo i prema našoj djeci a i prema EU direktivama koje momentalno nisu primarne. Nama je bitno da higijenu i odvoz dovedemo na nekakav stupanj opće svijesti, kako bi ljudi razumjeli da je to veliki gospodarski problem, gospodarsko pitanje, ali i prilika da se ljudi zaposle i na neki način komunala pokrene s mrtve točke“ – kazao je direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Sven Müller.
Bila je to prigoda da se sudionici sjednice upoznaju i sa načinima obračunavanja cijena odvoza komunalnog otpada, što će biti u nadležnosti lokalnih komunalnih tvrtki, jedinica lokalne samouprave, jer, kako se moglo čuti, Ministarstvo a ni Fond neće određivati cijene, one će u principu biti nešto što će se sukladno lokalnim prilikama dogovarati. Svaka cijena koja će se u buduće primjenjivati sastojat će se od paušalnog i temeljnog kojeg pokriva hladan pogon a drugi dio je varijabilni koji će ovisiti o količini otpada kojega građani odvajaju odnosno izbacuju iz svojih kuća. Dio koji se bude odvajao neće se u punoj cijeni naplaćivati, jer su to korisne sirovine, i tu će komunalna poduzeća moći dodatno prihodovati, dok će miješani komunalni otpad biti naplaćivan kao i do sada.
Naglašeno je da će se cijena formirati lokalno što će uveliko ovisiti od međusobne suradnje komunalnih društava, odnosno o njihovim udruživanjima i racionalnim poslovanjima, a što će direktno utjecati i na stvaranje nižih cijena.
Dražen Prša