Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavilo je Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2019. godinu. U proračunu Republike Hrvatske osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi, a to su djelatnosti u kulturi, aktivnosti, manifestacije i projekti u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku. Grad Senj tom je prilikom prijavio projekte iz područja zaštite i očuvanja arheološke baštine, zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara, zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara te izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije i opremanja kulturne infrastrukture. Prijavljeni projekti su sljedeći:
KUĆA SENJSKIH KNJIŽEVNIKA– 1. faza
Kuća senjskih književnika obuhvaća rekonstrukciju postojećeg do temelja izgorjelog dijela zgrade, koja je dio palače Vukasović. Grad Senj je rodno mjesto nekolicine vrlo poznatih hrvatskih književnika, što je za grad njegove veličine prava rijetkost, zapravo jedinstvenost u hrvatskim razmjerima. (S.S. Kranjčević, M.C. Nehajev, M. Ogrizović, V. Novak i J. Rorauer) Kuća senjskih književnika će na jednom mjestu, na moderan, multimedijalan i interaktivni način prezentirati 5 senjskih književnika. Bruto površina zgrade iznosi oko 640 m2, raspodijeljena je na 4 etaže od po oko 160 m2. Suteren: predviđa proširenje postojeće podmorske i arheološke zbirke Gradskog muzeja. Prizemlje: prijemni dio –info pult, uredski i kancelarijski prostor te galerijski izložbeni prostor. I. kat: smještaj centra senjskih književnika te zavičajne knjižnice senjskih književnika. II. kat: multimedijalna dvorana, sanitarni čvor i skladište. Vrijednost projekta iznosi 9.150.000,00 kuna.
SENJSKI VODOVODNI SUSTAV – 2. faza
Gradski je vodovod izgrađen tek krajem 18. i početkom 19. stoljeća prema projektu vojnog inženjera Konrada Zettela. Gradski vodovodni sustav imao je 7 javnih izljeva na kojima se točila voda, a uz neke su bila uređena napajališta za stoku. Česma na Širokoj kuntradi nije sačuvana, a kamena fontana na obali s brončanom figurom malog ribara iz 1876.g. demontirana je i uništena 1937.g. Očuvano je 5 senjskih izljeva vode: fontane na Trgu Cilnica i u Parku senjskih književnika te česme na Trgu Mirka Ožegovića, na Trgu Dvorac, u Parku senjskih pjesnika i na Travici. U 2018.g. sredstvima Ministarstva kulture bit će obnovljen javni izljev na Travici. Vrijednost projekta u 2019.g. iznosi 159.343,75 kuna.
ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA NA FRANKOPANSKOM TRGU– 1. faza
U 2019. planirana je prva faza arheoloških radova, koja bi obuhvatila područje ispred gradske lože iz 13. stoljeća i kuće s gotičkom triforom s kraja 15. stoljeća, a koja je pripadala znamenitoj obitelji uskočkih nadvojvoda Daničića. Arheološka istraživanja u narednim fazama dijelom će ovisiti o rezultatima prve faze arheoloških istraživanja. Vrijednost iznosi 245.000,00 kuna.
SENJSKI TOPOVI– 4. faza obnove
Do sada je obnovljeno ukupno 13 topova. Jedna Baterija od tri topa nalazi se senjskoj rivi, baterija od 3 obnovljena topa na gatu sv. Ambroza, nova baterija od 3 topa nalazi se kod sv. Marija Art, a jedan top se nalazi u senjskoj luci uz hrvatsku zastavu. U 2018.g. do tvrđave Nehaj izgrađeno je kameno postolje na koje je postavljena baterija od 3 topa. Program obnove 3 topa u 2019.g. obuhvaća konzervatorske i obrtničke radove na izradi odnosno obnovi topova. Topovi su trebaju izvaditi iz gradske rive gdje se nalaze ukopani. Vrijednost radova iznosi 118.326,56 kuna.
OBNOVA VELIKIH VRATA – 1. faza
Projektna dokumentacija je u izradi i uključuje izradu studije povijesnog razvoja velikih vrata i gradskog fortifikacijskog prstena Senja sa analizom arhitektonskih i urbanističkih značajki te konzervatorskim smjernicama obnove, izradu arhitektonskog snimka postojećeg stanja, izradu idejnog rješenja cjelovite projektne dokumentacije obnove. Na temelju projektne dokumentacije u 2019.g. planiraju se radovi na izradi vrata i njihovoj ugradnji na velika vrata. S obzirom na raspoloživa/odobrena sredstva projekt se predviđa realizirati u dvije faze kroz dvije kalendarske godine. Vrijednost radova iznosi 243.750,00 kuna.
IZMJEŠTANJE INFRASTRUKTURE I TELEKOMUNIKACIJSKIH VODOVA NA TRGOVIMA I ULICAMA UNUTAR ZAŠTIĆENE GRADSKE JEZGRE (PROJEKTIRANJE I RADOVI) – 1. FAZA: TRG I ULICE UZ KATEDRALU UZNESENJA BDM
Cilj je kroz naredne godine sve vodove izmjestiti ispod zemlje te na taj način pridonijeti očuvanju, valorizaciji i primjerenoj prezentaciji zaštićene gradske jezgre Grada Senja i pojedinačno zaštićenih kulturnih dobara unutar iste. Planovi i radovi se izrađuju odnosno izvršavaju sukcesivno i paralelno jedan sa drugim, za zahvate planirane u tekućoj godini. Za 2019.g. kandidira se izmjestiti infrastruktura i telekomunikacije na dijelu neposredno uz Katedralu Uznesenja BDM (dijelovi Trga Cimiter, ulica Gorica i ulica Blaža Baromića). Vrijednost radova iznosi 356.278,18 kuna.
PARK SENJSKIH PJESNIKA
Kandidiranim radovima hortikulturo bi se uredio sada zapušten i dotrajali izgled parka, upotpunila bi se parkovna arhitektura te zaokružila kulturna cjelina Parka i crkve sv. Marije od Arta kao jednog od najznačajnijih objekata sakralne arhitekture grada Senja. U parku bi se dodala bista književnika Julija Rorauera, čime bi se napokon u potpunosti okupili svi književnici tzv. Senjskog književnog kruga. Julije Rorauer hrvatski je književnik i prevoditelj (Senj, 11. IV. 1859 – Beč, 4. XII. 1912). Pravo doktorirao u Zagrebu 1888. Radio je kao visoki pravni činovnik u vladi, od 1906. bio je redoviti profesor na Pravnom fakultetu, a 1910–11. rektor Sveučilišta u Zagrebu. Vrijednost projekta iznosi 300.000,00 kuna.
KAŠTEL OŽEGOVIĆIANUM – 2. faza
S obzirom na visoki stupanj fizičke ugroženosti Kaštela, a temeljem izrađenog idejnog projekta konstruktivne sanacije (Elaborat konstrukcijske sanacije – procjena mehaničke otpornosti i stabilnosti iz 2017. godine), vidljivo je da se konstruktivnoj sanaciji ne može pristupiti selektivno, stoga se predlaže nastavak izrade projektne sanacije potrebne za očuvanje i prezentaciju. Projekt vodi Ministarstvo kulture budući je Kaštel u vlasništvu Republike Hrvatske. Vrijednost projekta iznosi 450.000,00 kuna.
Rezultati natječaja bit će objavljeni početkom 2019. godine.
GRAD SENJ/FOTO: DETALJI IDEJNOG DIZAJNA KUĆE SENJSKIH KNJIŽEVNIKA