Dugotrajno i svakako iscrpljujući proces pripreme i sređivanja projektne dokumentacije od strane Investitora „BE-TO“ iz Slavonskog Broda započeli su radovi na izgradnji kogeneracijskog postrojenja na biomasu. Novi projekt realizirat će se na lokaciji Obadine, na površini od 3,3 hektara.

Glavni izvođač radova je tvrtka „Đuro Đaković TEP“ d.o.o.
Ukupna vrijednost cjelokupnog postrojenja je 18 milijuna kuna, što je ujedno jedna od najvećih investicija na području Općine Brinje. Postrojenje koje će se raditi je snage 5MW električne energije i 10 MW toplinske energije. Postrojenje snage 5 MW u kojem je oprema iz hrvatske tvrtke „Đuro Đaković“ koristit će glavnu sirovinu drvnu sječku.

Glavni output-proizvod ovoga postrojenja je električna energija koja će se prodavati HEP-u po subvencioniranoj cijeni, dok će se toplinska energija koristiti za buduće postrojenje za preradu drveta koja se planira graditi u II. fazi projekta. Planirani završetak radova za I. fazu radova je travanj 2021. godine.
Najveću korist koja će se odraziti na Općinu Brinje je otvaranje radnih mjesta. Planirani broj radnih mjesta koji će se otvoriti je 20 po završetku I. faze projekta. U rad investicije vrijedne 18 milijuna kuna se uvjerio i sam načelnik Općine Brinje Zlatko Fumić koji je obišao gradilište i dao potporu ovakvim investicijama koje su od velikog značaja za općinu i otvaranju novih radnih mjesta.

L.o.