Dolaskom toplijih dana intenzivirali su se radovi na brojnim lokalnim cestama i putevima na širem području Općine Lovinac. Ovo je uslijedilo nakon što je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije i tijekom 2021. godine, u okviru svoje nadležnosti provodilo je pored ostalih i Program potpore brdsko-planinskim područjima čiji je cilj doprinijeti održivom razvoju brdsko-planinskih područja u smislu poboljšanja lokalne infrastrukture. Ovaj Program je namijenjen projektima na području jedinica lokalne samouprave koje su, sukladno Odluci o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave, stekle status brdsko-planinskog područja.
Općina Lovinac prijavila je prošle godine na Program projekt „Sanacije nerazvrstanih cesta na području općine Lovinac“ kojom je prilikom od strane ministarstva odobreno sufinanciranje u iznosu od 200.000 kuna. Kako je navedenim Programom propisano da za prihvatljive aktivnosti na Projektu, prihvatljivost troškova koje financira Ministarstvo počinje najranije s 1. siječnjem 2021. godine, a traje najkasnije do 31. prosinca 2022. godine Općina Lovinac odlučila je s provedbom aktivnosti na navedenom projektu otpočeti tijekom mjeseca ožujka ove godine.

Razlozi ovakvog pristupa su ti što tijekom jesenskog i zimskog perioda uslijed djelovanja vremenskih prilika kao što su kiše, vodene bujice i druge vremenske nepogode, na većem broju neasfaltiranih cesta dolazi do brojnih oštećenja i teže prohodnosti. Djelatnici komunalnog poduzeća „Vrilo“ d.o.o. iz Lovinca s dolaskom lijepog vremena prošlih su dana otpočeli s nasipavanjem i ravnanjem oštećenih puteva.

Na ovaj način Općina Lovinac zahvaljuje Ministarstvu regionalnog razvoja na odobrenim sredstvima koja će Općini Lovinac značajno pomoći pri poslovima sanacije neasfaltiranih cesta čime će se stanovnicima – korisnicima tih cesta omogućiti lakši i bolji pristup njihovim kućanstvima.

L. O./O.L.