Općina Udbina pokrenula je postupak za nabavu drva za ogrjev korisnicima socijalne skrbi u 2021. godini. Služba za kontakt ove akcije je Općina Udbina, Jedinstveni upravni odjel i pročelnik Zlatko Brkić.

-Predmet postupka nabave je nabavka drva za ogrjev za korisnike socijalne skrbi na području općine Udbina u 2021. godini. Procijenjena vrijednost nabave za cjelokupan predmet nabave iznosi 80.000 kn bez PDV-a. Nabava i prijevoz drva za ogrjev planirani su za 90 korisnika socijalne skrbi na području općine Udbina u naseljima: Udbina, Ondić, Kurjak, Komić, Srednja Gora, Grabušić, Visuć, Podlapača, Bunić, Debelo Brdo, Krbava, Šalamunić, Mekinjar, Pećani i Jošan. Svakoj obitelji namijenjeno je dva metra drva, pojasnio nam je Brkić.

Ogrjevno drvo treba biti vrste bukva ili hrast, II. klasa. Drvo treba biti izrezano na dužinu 25-33 cm i iscijepano tako da je prikladno za štednjak na drva. Drvo treba biti pripremljeno u rasutom stanju. Predviđena ukupna količina je 180 prostornih. Mjesto isporuke drva je kućna adresa pojedinog korisnika socijalne skrbi, pri čemu je završetak isporuke do kraja 2021. godine.

L.O.