Načelnik Brinja i dopredsjednik Udruge općina u RH Zlatko Fumić na službenom putovanju u Londonu i Bruxellesu

Preuzevši nedavno funkciju dopredsjednika Udruge općina u RH, načelnik Brinja Zlatko Fumić preuzeo je i mnoštvo novih obveza. U skladu s rečenim, zajedno s predsjednikom Udruge općina Martinom Baričevićem, inače načelnikom Općine Jasenice, načelnik Fumić ovog tjedna boravio je na službenom putu u Ujedinjenom Kraljevstvu te Kraljevini Belgiji. Troškove trodnevnog službenog putovanja za svoje predstavnike u cijelosti je snosila Udruga općina u Republici Hrvatskoj.

Prvi dio službenog putovanja u Ujedinjenom Kraljevstvu odnosio se na susret delegacije Udruge općina u RH u Londonu s predstavnicima Europske banke za obnovu i razvitak, a koordinator susreta bila je glavna bankarica u EBRD Ivana Miličić. Razgovaralo se o mogućnostima kreditiranja i ulaganja u RH s posebnim naglaskom na ruralna područja.

Nastavak ispod oglasa

Službeno putovanje delegacije Udruge općina se zatim nastavilo u Kraljevini Belgiji. U Bruxellesu je održan radni doručak s hrvatskim europarlamentarcima u  organizaciji zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić. Načelnik Zlatko Fumić iskoristio je prigodu kako bi se obratio europarlamentarcima u svojstvu dopredsjednika Udruge općina, ali i kao načelnik Općine Brinje kako bi ukazao na potrebe Ličko-senjske županije te je istaknuo lošu demografsku sliku i Općine Brinje i Ličko-senjske županije. Načelnik Fumić je naglasio potrebu za financijskom decentralizacijom od strane države jer zasad se provodi samo decentralizacija obveza koje središnja vlast usmjerava na jedinice lokalne samouprave bez decentralizacije sredstava za provođenje istih.

Nakon susreta s hrvatskim europarlamentarcima, delegacija Udruge općina u RH na čelu s predsjednikom Martinom Baričevićem i dopredsjednikom Zlatkom Fumićem, u Bruxellesu je sudjelovala na 4. konferenciji o komunalnoj infrastrukturi – istraživanje, razvoj i inovacije u zemljama jugoistočne Europe i primjena u komunalnom sektoru. Uz predstavnike UORH-a, konferenciji su prisustvovali predstavnici Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU na čelu s pomoćnikom ministrice Žalac Davorom Huškom i načelnicom sektora Marijom Rajaković, zatim predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na čelu s direktorom Dubravkom Ponošem i načelnicom sektora Aleksandrom Čilić, predstavnici Hrvatske zajednice županija na čelu s predsjednikom Goranom Paukom i tajnicom Melitom Pavlek, profesorica s Fakulteta za menadžment u turizmu Dora Smolčić Jurdana, i mnogi drugi.

Konferencija se potvrdila kao važna platforma za razmjenu mišljenja i iskustava dobre prakse, a za Općinu Brinje bila je posebno značajna budući da ove godine kreće realizacija projekata izgradnje reciklažnog dvorišta te sanacije divljeg odlagališta „Javorov vrh“ te je načelnik Fumić iskoristio prigodu kako bi postavio pitanja vezano uz navedenu problematiku.

A.M.