Kako bi izvijestio sugrađane o trenutnim aktivnostima na području Općine Brinje, načelnik Zlatko Fumić ih je s najbližim suradnicima pozvao na sastanak održan u Vatrogasnom domu.
Od aktualnosti je izdvojio popravak lokalnih cesta za Radotiće i Županjdol, kao i nekoliko kraćih dionica, zatim Vraniće Rajkoviće i Linariće. Pristupilo se i sanaciji neasfaltiranih cesta gdje se ugradilo preko 100 kamiona tampona. Za sanacije cesta utrošeno je 500 tisuća kuna, a daljnji radovi kreću na proljeće. Za novu rasvjetu je utrošeno 250 tisuća kuna u naseljima Črnač, Rajkovići, Holjevci, Brdo u Stajnici, Radotići i Bukovlje. Nastavak daljnje izgradnje rasvjete planira se na proljeće. Općina je također sufinancirala izgradnju ljekarne u iznosu od 150 tisuća kuna. Iako je zima bila blaga, na održavanje cesta utrošilo se preko 200 tisuća kuna.
Tijekom godine uložilo se više od 5 milijuna kuna u razne investicije. Najveći dio investicija odnosi se na nabavu komunalnog vozila i opreme (2.5 milijuna kuna), kazao je načelnik Fumić te dodao da postoje i projekti koji su u fazi provedbe: kulturni dom, izgradnja energetski učinkovite i ekološke javne ili vanjske rasvjete i nadogradnja dječjeg vrtića „Tratinčica“. U veljači je održano osposobljavanje poljoprivrednika za rad s pesticidima koje je općina sufinancirala s 50 % ukupnog iznosa troška edukacije.
Na pitanja građana načelnik Fumić detaljno je davao odgovore naglasivši na kraju da je važno pripremiti i razraditi projektne ideje, dizajnirati uspješan projekt, te ga na kraju i uspješno provesti s ciljem razvoja općine, a pri ovome koristiti sredstva iz Europskih fondova. Cilj susreta s građanima bio je upoznavanje s radom općine, izravno upoznavanje s problemima s kojima se susreću i načinima njihovog rješavanja.

LO/OB