Na području općine je dolaskom jesenskih dana krenulo i održavanje nerazvrstanih cesta te asfaltiranje na pojedinim dionicama koje su bile unaprijed određene Planom i programom održavanja nerazvrstanih cesta. Prema navedenom Planu je predviđeno asfaltiranje i sanacija nerazvrstane ceste Draženovići za čije troškove asfaltiranja su osigurana sredstva preko Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja u vrijednosti od 390.000,00 kuna.
Razlog pojačanog održavanja navedene dionice je broj stanovnika kao i broj obrtnika koji se nalaze u navedenom području; dok se glavni kriterij odabira birao po broju mladih obitelji i broju djece koja se nalaze u navedenom naselju.
Također ove godine će biti asfaltirane ponajprije dionice o čijem su asfaltiranju građani imali potpisane ugovore o sufinanciranju.
Naravno, nezadovoljnika i upita će uvijek bit. Prema nabavi koju je Općina Brinje provela biti će asfaltirano u vrijednosti 850.000,00 kuna na području općine što iznosi otprilike oko 1,5 km asfalta.

Osim asfaltiranja, kontinuirano se radi i nasipavanju nerazvrstanih cesta koje su uslijed vremenskih prilika uništene, te su iste po dva puta i nasipavane.

Osim ulaganja u nerazvrstane ceste, Općina Brinje se može pohvaliti i kupnjom malčera te produžne ruke za šišanje živica uz općinske nerazvrstane ceste,a sve s ciljem podizanja komunalnog standarda u općini Brinje. Vrijednost navedene investicije iznosi 250.000,00 kuna. Također, 2017. godine Općina Brinje je preko projekta Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja kupila traktor te je ovom i sadašnjom investicijom stvorila preduvjete za samostalno održavanje nerazvrstanih cesta u smislu šišanja živica. Osim kupnje traktora Općina je kupila i ralicu za snijeg 2017. godine čime je zaokružila ulaganje u nabavku opreme za održavanje za komunalno gospodarstvo.
Ovim ulaganjem u komunalnu opremu Općina Brinje smanjila je troškove za održavanje nerazvrstanih cesta te zimsko čišćenje.

Osim vlastitog ulaganja, na području cijele Općine provodi se čišćenje i šišanje jaruga i oborinskih kanala te će ove godine biti izvedena odnosno izgrađena i dva propusta (mosta) Lasići i Jabučica.
Vrijednost ovog ulaganja od strane Hrvatskih voda iznosi oko 1,5 mil. kuna, dok je od strane stanovnika Općine Brinje uplaćeno oko 500.000,00 u svrhu slivnih voda za Hrvatske vode, iz čega je vidljivo da Hrvatske vode tri puta više ulažu nego što ostvaruju prihod na području Općine Brinje.

Ovom prilikom načelnik Fumić želi se zahvaliti Hrvatskim vodama te izvođačima radova Vodogradnje.

Radovi su se izvodili na području MO Letinac, Jezerane i Brinje.

OB/L.O.