Turistička zajednica grada Gospića    objavila je danas tradicionalni  nagradni natječaj  za najljepše uređenu okućnicu na području grada Gospića. U natječaju se navodi kako Turistička zajednica grada Gospića objavljuje poziv za prijavu na Nagradni natječaj za najljepše uređenu okućnicu private kuće, a rok za prijavu je 31. srpnja ove godine. Prijave za natječaj   mogu se izvršiti osobno u Turističkom uredu Turističke zajednice grada Gospića, u Ulici Bana Ivana Karlovića br. 1, svakim radnim danom od 7 do 15 sati ili putem elektronske pošte: t.z.gospica@gs.t-com.hr    Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju sve fizičke osobe s područja grada Gospića, a uz prijavu je potrebno dostaviti i dvije fotografije okućnice koja sudjeluje u natječaju. Dodjela nagrada će se tradicionalno upriličiti tijekom manifestacije “Jesen u Lici”.

L. O.