Naknade za proizvodnju jakih alkoholnih pića

Resorno Ministarstvo uputilo je ovih dana obavijest  malim proizvođačima jakih alkoholnih pića o načinu uplata vezanih uz plaćanje paušalnih iznosa za 2016. godinu. Iznose od 100 ili 200 kuna plaćaju korisnici, odnosno vlasnici kotlova za destilaciju.

Godišnje izvješće o ukupno proizvedenoj količini jakog alkoholnog pića za vlastite potrebe, zapremini kotla te obračunatoj trošarini na Obrascu GI-MP-JAP za 2016. godinu nije potrebno dostaviti nadležnom carinskom uredu. Dovoljno je da mali proizvođač jakog alkoholnog pića na propisani račun Državnog proračuna uplati paušalni iznos trošarine  do 31. siječnja 2017. godine.

Nastavak ispod oglasa

Prihodi državnog proračuna uplaćuju se na račun: HR1210010051863000160, Državni proračun Republike Hrvatske.

Ukoliko je obveznik u 2016. godini proizveo više od 20 litara čistog alkohola, dužan je nadležnom carinskom uredu do 31. siječnja tekuće godine dostaviti: Obrazac GI-MP-JAP ili izjavu s podacima o količini i jakosti proizvedenog alkoholnog pića, na osnovu koje će carinski ured utvrditi i obračunati trošarinu te  obavijestiti obveznika koji će uz paušalni iznos trošarine (100 ili 200 kuna) i tako obračunatu trošarinu uplatiti na propisani račun Državnog proračuna kako je gore pojašnjeno.

Financijsko zaduženje registriranih obveznika – malih proizvođača jakih alkoholnih pića carinski uredi će sačiniti na temelju podatka iz Obrasca PUR o zapremnini kotla i/ili na temelju zaprimljene izjave s podacima o količini i jakosti proizvedenog alkoholnog pića.

L.O.