Nastavak aktivnosti na prevenciji

U praksi se pokazalo kako Vijeća za prevenciju gradova i općina svojim djelovanjem uvelike suzbijaju različita devijantna ponašanja izražena kod dijela mlađe populacije. Stoga je u prostorijama Općine Plitvička Jezera održana je 4. sjednica Vijeća za prevenciju. Tom je prilikom usvojen Plan i program rada Vijeća za 2016. godinu,dok je načelnik Policijske postaje Korenica Goran Jurković članove Vijeća upoznao je sa ukupnim stanjem sigurnosti na području općine, kao i sa provođenjem brojnih preventivnih projekata. U tu svrhu su izrađeni i leci kojima će se prevenirati kaznena djela imovinskog kriminaliteta tijekom turističke sezone. Načelnik Jurković skrenuo je pozornost članovima Vijeća na pojačano postupanje policije u vezi suzbijanja „generatora nasilja“ među djecom i mladima, kao aktivno sudjelovanje institucija u rješavanju problema na razini lokane zajednice, a sve s ciljem razvijanja partnerskih odnosa. Ovom je prilikom obznanjeno kako je od strane komunalnog poduzeća pokrenuta inicijativa o osposobljavanju prometnih redara.

L. O.