Uznapredovale su aktivnosti vezane uz geodetske izmjere šireg područja Kosinja, što je prvi preduvjet za uredne katastarske podatke i aktivnosti vezane uz buduću izgradnju HE „Kosinj 2“. Prema najavljenoj dinamici izvođenja geodetskih izmjera do konca mjeseca studenog ove godine trajat će radovi na područjima Lipovo Polje, Mlakva, Gornji Kosinj, Kosinjski Bakovac i Krš. Troškove ovih izmjera snosi HEP koji je potpisao ugovore s nekoliko geodetskih tvrtki iz Zagreba, Rijeke i Splita.

L.O.