Nastavak obnove sakralnih objekata Župe Perušić

Odmah nakon Uskrsa u Župi Perušić nastavlja se s intenzivnim radovima na tri sakralna objekta na tome području. Kako nas je izvijestio župnik vlč. Josip Štefančić radovi će se obavljati na crkvi Presvetog trojstva u Podovima, na objektu i  okolišu crkve Svetog križa u Perušiću i na crkvi Svetog Nikole u Kaluđerovcu. Ovi se projekti realiziraju uz stručni nadzor Konzervatorskog odjela u Gospiću, a financiraju sredstvima Župe Perušić, Općine Perušić i Ministarstva kulture RH.

M.S.

Nastavak ispod oglasa