Unatoč sezoni godišnjih odmora radovi na širem području općine Udbina  neprekidno traju. Nedavno je Općina objavila   poziv na dostavu ponuda vezano uz postupak nabave bagatelne vrijednosti pod nazivom „Uređenje autobusnog stajališta (uređenje nogostupa i instaliranje autobusne nadstrešnice)“. Procijenjena vrijednost nabave je 116 tisuća kuna bez PDV-a. Predmet nabave je uređenje nogostupa širine 1,5 m u dužini od 240 m te instaliranje tipske autobusne nadstrešnice 300 x 150 cm u sklopu projekta uređenja autobusnog stajališta. Količina i opseg predmeta nabave navedeni su u Troškovniku koji je sastavni dio ovog poziva za dostavu ponude. Rok za izvršenje ovoga posla je 45 dana, a krajnji rok dostave ponuda je 19. kolovoza do 12 sati.

Služba za kontakt: Općina Udbina, Jedinstveni upravni odjel
Broj telefona: 053/778-070, 053/778-283
Adresa elektroničke pošte: opcina.udbina@gs.t-com.hr

L.O.