Budući je bura posvuda jenjala, promet se normalizira pa  za ljubitelje zimskih sportova predstoji jedan svakako odličan vikend. Visina snijega u Lici posvuda iznosi više  25 cm, ponegdje 40-50 cm. Budući je vučnica u Skijaškom centru Mukinje u NP Plitvička jezera još uvijek u kvaru, čini se da bi Rekreacijski centar Baške Oštarije mogao biti ponovno dobro popunjen zaljubljenicima sportova na snijegu.

Prošloga vikenda skijalište i sanjkalište na Baškim Oštarijama orilo se od mnoštva glasova posjetitelja iz Zadra, Šibenika, Trogira, Senja i cijele Like, a prema telefonskim upitima upućenih u  Hostel Baške Oštarije tako bi moglo biti i ovoga vikenda.

Ukoliko nemate prikladnu skijaško-sanjkašku opremu, to je najmanji problem. Za simboličnu svotu moguće je u Planinskoj kući nedaleko od zimskih terena iznajmiti sanjke, skije, pancerice… Posebnost koju ima samo ovaj rekreacijski centar jesu velike saonice s konjskom zapregom koje voze velike i male posjetitelje  po snijegom pokrivenim putovima na obroncima Velebita.
L.O.