Nastavlja se obnova kulturne baštine u Ličko-senjskoj županiji

Prema zadnjem izvješću Ministarstva kulture RH objavljene su potpore   za programe zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima. Na području Ličko-senjske županija potpora se odnosi na ukupno 15 objekata, mahom sakralne baštine.

Tako je za crkvu  Rođenja Blažene djevice Marije u Buniću  namijenjeno 300.000 kuna. Arheološko nalazište – rimska nekropola u Caskoj, Grad Novalja,  dobit će 150.000 kuna, dok u Casku ide još 50 000 kuna za istraživanje ladanjskog kompleksa biskupa Palčića s crkvom sv. Antuna Padovanskog.

Nastavak ispod oglasa

Zgrada Muzeja Like Gospić pomoći će se sa 200.000 kuna. Hram Sv. Jovana Krstitelja u Jošanima dobit će za obnovu 100.000 kuna. Crkvi sv. Velikomučenika Georgija u Otočcu namijenjeno je 200.000 kuna. Nastavlja se obnova turske kule u Perušiću kojoj je namijenjeno 100.000 kuna.  Za zaštitu bivše Titove rezidencije Vile „Izvor“ u NP Plitvička jezera izdvojit će se 150 000 kuna.

Senjski kaštel Ožegovićianum dobit će 290.000 kuna, dok je za crkvu sv. Ilije proroka Župe Sinac  planirano 120.000 kuna. Spomen-područje Nikola Tesla Smiljan – parohijska crkva sv. Petra i Pavla dobit će  50.000 kuna. Za crkvu sv. Jurja, Župni ured sv. Jurja, doznačit će se 300.000 kuna. Hramu sv. apostola Petra i Pavla u Štikadi kod  Gračaca namijenjeno je 150.000 kuna; dok će crkva svetog Arhangela Mihaila i Gavrila u Vrhovinama biti sanirana sa 100.000 kuna.

L. O.