Hrvatske vode su počele sa izvođenjem radova na čišćenju i sječi šiblja uz rijeku Novčicu u centru grada Gospića. Radovi se izvode na dionici uzvodno od Ribičkog doma. Pristupilo se sječi šiblja i niskog raslinja s unutarnje, nepristupačne strane obalnog zida uz Novčicu, lijevu pritoku rijeke Like. Uklanja se grmlje i šiblje, a zadržavaju se jedino veća i zdrava stabla. Grad Gospić je oduvijek živio na Novčici i uz Novčicu pa vesele aktivnosti koje se poduzimaju na uređenju same Novčice kao i njenih obala.

Nekada su se na Novčici nalazili brojni mlinovi i kupališta te je bujao život uz rijeku. S vremenom i mlinovi i kupališta su se ugasila. Ove godine, zajedničkim snagama, u uređenje staza i šetnjica uz Novčicu planiraju krenuti Hrvatske vode i Grad Gospić u zajedničkoj suradnji. Te radove, kada i ako do njih dođe, svakako ćemo popratiti i izvijestiti.

L. O.