U koordinaciji Ministarstva kulture i Hrvatskog restauratorskog zavoda Hrvatska je i  ove godine  uključena u  obilježavanje ovog sve-europskog projekta. Ovogodišnja tema odnosi se na  Zajednicu i baštinu, a za tu su svrhu u Ličko-senjskoj županiji odabrana tri projekta. Već smo pratili održavanje radionice u Perušiću kada su prezentirani radovi na obnovi crkve Svetog Roka. Danas se nastavlja realizacija dvaju radionica.

Večeras će se u  Senju  od 18 sati u Domu kulture održati predavanje na temu „Zaštita i obnova kulturne baštine s razvojnim perspektivama na primjeru kaštela Ožegovića“. U Otočcu  će 7. i  8. listopada biti priređene  radionice „Izrada ličke torbe“. Kako načiniti ličku torbu moći će se vidjeti u Centru za tradicijske obrte u vremenu od 10 do 14 sati, odnosno od 14 do 18 sati. Radionice će predvoditi  članice Udruge“Gačanka“ iz Otočca predvođene predsjednicom Dragicom Rogić.

H.J.