Uz nazočnost mnogih turističkih djelatnika i prtedstavnika svih ličkih jedinica lokalne samouprave jutros je u hotelu „Jezero“ u NP Plitvička jezera nastavljena konferencija pod nazivom „Lika destination day’s-Upravljanje kvalitetom održivog turizma u destinaciji Lika“. Podsjećamo kako su ovu radnu manifestaciju zajednički proveli Ministarstvo turizma, NP Plitvička jezera i Klaster Lika destination.

Drugoga dana skupa održano je nekoliko radionica koje su vodili ugledni stručnjaci turističke branše u Hrvatskoj poput Đurđice Šimičić, Vedrana Pražena i Pere Matića. Pri tome su obradili brojne teme eksplicitno vezane u turistički proizvod održive destinacije, osmišljavanje specifičnih proizvoda, kreiranje turističke ponude u posebnim tržišnim nišama, trendove potražnje selektivnih oblika turizma u održivoj destinaciji i sl. Konferencija je osmišljena kao putokaz brendiranja i razvoja održivog turizma zaštićenih područja Republike Hrvatske, pri čemu destinacija Lika zauzima posebno mjesto.

M. S.