U organizaciji Hrvatske zajednice županija pokrenut je danas, 10. siječnja kreativni natječaj “EU2ME”. Na natječaj se mogu javiti svi mladi od 16 do 30 godina koji imaju prebivalište na području Europske unije, a  mogu se natjecati u kategorijama: najbolja fotografija, najbolji video i najbolji sastavak.

Ovaj kreativni natječaj jedna je od aktivnosti europskog projekta CROSSOVER kojemu je cilj potaknuti mlade na promišljanje o političkoj odgovornosti koja  se manifestira kroz povećanje participacije na izborima za Europski parlament. Natječaj traje 21. siječnja 2019. godine u 23.59 sati.

L.O.