Natječaj za izbor direktora Turističke zajednice općine Brinje

Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Brinje raspisalo je Natječaj za izbor i imenovanje direktora Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Brinje. Budući direktor ili direktorica radit će pola radnog vremena, a kao uvjeti navode se završetak sveučilišnog studija ili preddiplomski stručni studij, najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima s područja turizma, govorenje stranog jezika te da izradi prijedlog svog programa rada Turističke zajednice za narednu godinu. Direktoru turističkog ureda nije dopušteno obavljanje ugostiteljske i turističke djelatnosti na području za koje je osnovana Turistička zajednica, niti smije biti član upravnog ili nadzornog tijela trgovačkog društva ili druge pravne osobe koja je član turističke zajednice.

Rok za prijavu na ovaj Natječaj je 15 dana od dana objave, a o rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Brinje.

Nastavak ispod oglasa

L.O.