Općina Donji Lapac raspisala je Javni natječaj za prikupljanje ponuda za sufinanciranje projekata vezanih  uz javne potrebe ove općine za 2021. godinu. Pri tome se u obzir uzimaju projekti vezani uz kulturu, sport, javne potrebe u socijalnoj djelatnost i razvoju civilnog društva.

Ukupni planirani iznos sredstava za 2021. godinu  je 200 tisuća kuna, najveći pojedinačni  iznos je 40 tisuća, a najmanji 500 kuna. Javni natječaj otvoren je do 26. veljače ove godine.

L.O.