Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je  dva natječaja kako bi se ublažila posljedica pandemije COVID-19 virusa te rješavanja problema s likvidnošću s kojim se suočavaju poljoprivrednici. Natječaji su vezani uz provedbu mjere 21 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Ukupan iznos potpore kroz ove natječaje je 360 milijuna kuna.

Prvi je Natječaj za poljoprivrednike, gdje su prihvatljivi korisnici poljoprivrednici koji se bave biljnom i stočarskom proizvodnjom te uzgojem gljiva, fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili Evidenciju pčelara i pčelinjaka zaključno s 1. siječnja 2019. godine te moraju biti upisani u Registar poreznih obveznika.

Prihvatljivi korisnici na ovom natječaju moraju imati evidentirano smanjenje priljeva po poslovnim računima od minimalno 15 posto, odnosno od najmanje 18.598,75 kuna u razdoblju od 01. siječnja do 30. rujna.2020. godine, u odnosu na isto razdoblje u 2019. godini. Korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze po osnovi javnih davanja o kojima porezna uprava vodi analitičke evidencije na dan 02. studenog 2020. godine. Maksimalni iznos potpore po korisniku iznosi 52.076,50 kuna, ali ne više od stvarnog iznosa pada priljeva.

Drugi je Natječaj za MSP-ove, gdje su prihvatljivi korisnici mikro, mala i srednja poduzeća registrirana za djelatnost prerade, stavljanje na tržište i razvoj poljoprivrednih proizvoda u sektorima maslina i maslinovog ulja, vina, mlijeka, mesa, voća, povrća, cvijeća, aromatičnog, začinskog i ostalog bilja, gljiva te pakiranja jaja i proizvoda od jaja ili pčelinjih proizvoda

Korisnici moraju biti registrirani u odgovarajućim upisnicima Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva zdravstva zaključno s 01. siječnja.2019. godine i moraju biti upisani u Registar poreznih obveznika. Poduzeća moraju imati evidentirano smanjenje priljeva po poslovnim računima od minimalno 15 posto, odnosno od najmanje 37.197,50 kuna u razdoblju od 01. siječnja do 30. rujna 2020. godine, u odnosu na isto razdoblje u 2019. godini.

Maksimalni iznos potpore po korisniku iznosi 371.975 kuna, ali ne više od stvarnog iznosa pada priljeva. Planirani rokovi za podnošenje zahtjeva za potporu su od 30. listopada  do 6. studenoga do 12 sati (za poljoprivrednike) i  od 29. listopada do 5. studenoga do 12 sati (za MSP-ove).

L.O.