KARLOBAG-Na temelju članka 6. Županijske odluke o stipendiranju učenika i studenata načelnik Općine Karlobag Ivan Tomljenović raspisao Javni natječaj za prikupljanja ponuda za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Karlobag za akademsku 2014./2015. godinu. Ukupno će se dodijeliti 18 stipendija i to 3 stipendije učenicima i 1 stipendija studentima po kriteriju školskog, odnosno akademskog uspjeha, 6 stipendija učenicima i 5 stipendija za studente po kriteriju deficitarnih zanimanja i 3 stipendije učenicima po kriteriju socijalnog statusa. Jedan od uvjeta za dodjelu stipendija je da su redoviti učenici srednje škole ili studenti, s prebivalištem na području Općine Karlobag. Zbog gospodarske koncepcije Općine Karlobag u natječaju su istaknuta i deficitarna zanimanja na području Općine Karlobag. Za učenike srednjih škola to su: Gimnazija, Upravna, Ekonomska, Medicinska, Strukovna i Hotelijersko-turistička škola. Među visokim školama najtraženiji su kadrovi koji pohađaju: Pomorski, Pravni i Filozofski fakultet, zatim Preddiplomski sveučilišni integrirani dvopredmetni studij njemačkog jezika i književnosti, tj. geografija i Menadžmentski fakultet. Rok za dostavu prijava za stipendije je 15 dana od raspisivanja natječaja. Više o natječaju pogledajte na službenim stranicama Općine Karlobag www.karlobag.hr.

L. O.