GOSPIĆ-Prema statistikama svaka je treća žena osjetila neki oblik nasilja, bilo da je riječ  o fizičkom, seksualnom, psihičkom ili ekonomskom zlostavljanju. Prema  odluci UN-a Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježava se 25. studenog u znak sjećanja na brutalno ubojstvo triju sestara u Dominikanskoj republici jer su se usprotivile diktaturi i represiji i zalagale su se za prava žena. Čak i u naprednim civilizacijama prečesto je nasilje nad ženama, a najveći problem u pomaku s „nulte“ točke je zavjet šutnje  iniciran strahom od muške represije, ili sramotom od okoline ako se sazna za ponižavanja koja  žena podnosi.

   Svoj obol priči  o podizanju glasa i iskorjenjavanju nasilja nad ženama danas su dali mnogi. U svim gradovima Ličko-senjske županije postavljeni su štandovi na kojima su dijeljeni promidžbeni materijali i ukazivalo se na važnost zaštite temeljnih ljudskih prava. U Gospiću su ove aktivnosti poduprli Ličko-senjska županija, Grad Gospić i Policijska uprava Ličko-senjska koja  bojnim aktivnostima učestalo upozorava na potrebu „nultog“ stupnja tolerancije  prema nasilju, posebice nad ženama i mlađom populacijom.

M. S.