Propadanje nekada ponosa Grada Otočca, otočke Pivovare, osim što bode u oči svakog prolaznika, ta je građevina postala opasnost pod život ljudi koji prolaze pored tog objekta. Snimili smo vrijedne radnike otočkog Komunalca kako uređuju okoliš oko Pivovare koja je zarasla u grmlje, travu, a o smeću da se i ne govori.
Otočka Pivovara ne tako davno pod čudnim je okolnostima pala u vlasništvo „Zagrebačke pivovare“ i od tada je započeo proces njenog propadanja. Postala je ruglo grada i ruševina koja prijeti pješacima i vozačima automobila koji prolaze prometnicom kroz taj dio pivovare. Sadašnji vlasnik „Zagrebačka pivovara“ po svemu do sada viđenom ne iskazuje nikakav interes za taj objekt, prepustila ga je „zubu vremena“ i zaboravila. Da bi koliko toliko osigurali sigurniji prolaz vozila i pješaka, otočki komunalci kosili su travu, rezali granje, uklanjali žbunje i čistili smeće sa najopasnijeg mjesta, zavoja na uglu pivovare. U Gradu Otočcu kažu da Grad nije vlasnik tog objekta i prostora te da su njihove aktivnosti po tom pitanju ograničene. Ipak, nastavili su pregovore sa predstavnicima Uprave „Zagrebačke pivovare“ oko moguće kupnje tog objekta ili oko moguće zamjene prostora nekadašnje pivovare.
U povijest je zapisano, da je izgradnja pivovare u Otočcu započela je 1897. godine i trajala je do 1903. godine. Pivovaru u Otočcu osnovao je čeh Otokar Domanski 1903. godine.
Dražen Prša