Tamara Krznarić (SDP)
Tamara Krznarić (SDP)
„Grad Otočac je 2010. godine dobio 600.000 kuna s kojima je morao obaviti određena projektiranja na poslovnoj zoni Ličko Lešće. Grad, odnosno ondašnje rukovodstvo to nije napravilo i normalno da je Ministarstvo nakon godinu i pol dana tražilo povrat tih sredstava. Kad smo mi preuzeli vlast, prošle godine, u devetom mjesecu pojavio se zahtjev od strane Ministarstva za povrat tih sredstava. Bili smo nemoćni i Ministarstvo je naplatilo 600 tisuća kuna plus 350.000 kamata. Znači Grad je platio 950.000 kuna. Ovdje je riječ o nečinjenju nekih poslova, jer se sa 600.000 kuna mogao napraviti kompletan projekt za poslovnu zonu Ličko Lešće. Račun grada bio je u kratkoj blokadi. Ovdje je riječ o tome da su ta sredstva nenamjenski potrošena, i za to vjerovatno postoji kaznena odgovornost jer je očigledno da je šteta napravljena“ – bio je odgovor na pitanje vijećnice grada Otočca Tamare Krznarić koju je zanimalo da li je točno da je račun grada Otočca bio blokiran zbog duga od 600.000 odnosno 950.000 kuna kojega je stvorilo prijašnje rukovodstvo grada Otočca, a navodno zbog nenamjenski utrošenih sredstava koja su bila dobivena za izgradnju Poslovne zone Ličko Lešće”.
gradonačelnik Stjepan Kostelac
gradonačelnik Stjepan Kostelac
Pojasnio je gradonačelnik Kostelac na sjednici Gradskog vijeća Otočca i ostala dugovanja grada Otočca, pa je tako kazao da je Grad nešto manje od 10 milijuna kuna dužan prema HEP-u i Plinacru a što sad dolazi na naplatu. Dodao je da prva rata HEP-u dolazi na naplatu 30.lipnja i Plinacru krajem srpnja. Dug glavnice je nešto manji od 10 milijuna kuna no tu je riječ i o 8 milijuna kamata. Uspjeli smo postignuti sporazum sa HEP-om da nam odobre otplatu na 10 godina s tim da se prve dvije godine otplaćuje samo kamata, a potom od 2016. Godine Grad će biti opterećen sa oko 4 milijuna kuna. Mi smo ukupni dug grada sveli na oko 13 milijuna kuna ali tu je i kamata što opet dobivamo oko 20 milijuna kuna duga grada Otočca, kazao je gradonačelnik Stjepan Kostelac.
Vijećnika Josipa Dasovića zanimalo je koliko se Grad Otočac uključio u projekte sufinanciranja projekata vezanih za energetsku učinkovitost na što je gradonačelnik Kostelac kazao, da se Grad javio na četiri natječaja, koji se uglavnom odnose na energetsku učinkovitost zgrada, za što se kroz natječaje dobivaju određena sredstva kako bi se smanjila potrošnja struje…. Tu su i natječaji za privatno zgradarstvo za što će se po dobivanju sredstava raspisati natječaj i građani će se moći javiti za izmjenu fasada, krovova, stolarije odnosno za promjenu peći, jer onaj tko se grije na struju ili lož ulje moći će zamijeniti peći na palete ili sječku. Javili smo se i na natječaj za Hrvatski radio Otočac, gdje bi željeli obnoviti zgradu, jer krov prokišnjava i izmjenu peći, dok se i Komunalac prijavio na natječaj za pet zgrada kojima gospodari kako bi dobio sredstva za projektiranje odnosno za izmjenu krovišta, dodao je Kostelac.
Vijećnica Suzana Bižanović pitala je što će biti sa tkz. usporivačima u ul. Stjepana Radića jer je poznato da su građani potpisivali peticiju da se oni uklone odnosno adekvatno riješe. Točno je da su građani sakupili oko 400 potpisa za uklanjanje tih usporivača (ležećih policajaca) no do sada po tom pitanju nije ništa riješeno, stoga ćemo uputiti dopis ŽUC-u da nam odgovori što i kako planira učiniti po tom pitanju, odgovorio je gradonačelnik Kostelac.
Poželjno bi bilo da se u gradu postave prenosivi Info punktovi u vrijeme turističke sezone, pogotovo u središtu grada jer je sve primjetniji veliki broj turista koji dolaze u naš grad, kazala je Suzana Bižanović, dok je potpredsjednik GV Otočca Josip Grčević dodao da bi bilo itekako poželjno da se pojača nadzor turističke inspekcije vezano za prijavljivanje gostiju, odnosno ubiranja boravišne pristojbe.
Dražen Prša