Nepoštene trgovačke prakse više nisu dopuštene

Nakon prijelaznog roka od danas je na snazi  Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom. Od danas  svi ugovori između trgovaca, otkupljivača i prerađivača moraju biti usklađeni s novom regulativom. Ministarstvo poljoprivrede pokrenulo je donošenje Zakona s ciljem zaštitite domaćih proizvođača od nekorektnih tretmana trgovaca/otkupljivača, uspostave transparentnih i fer odnosa proizvođača i trgovaca/otkupljivača, uređenja tržišta i sankcioniranja nepoštene trgovačke prakse u lancu opskrbe hranom. Zakonom je propisan sustav za osiguranje i zaštitu poštenih trgovačkih odnosa, definirane su nepoštene trgovačke prakse i mjere za sprječavanje njihovog nametanja  te zadaće i način postupanja tijela za provedbu Zakona.

Zakon je izrijekom utvrdio 24  nepoštene prakse za trgovce, 10 za otkupljivače ili prerađivače (neke su iste za jedne i druge) koje su trgovci i otkupljivači zaračunavali proizvođačima /dobavljačima da bi otkupili njihove proizvode za preradu ili ih stavili na police trgovina. 

Nastavak ispod oglasa

Na toj listi su: uvjetovanje sklapanja ugovora kompenzacijama, naknade za investiranje u nove trgovine, za istraživanje tržišta, za proslave obljetnica trgovaca i prerađivača, obveze za proizvode koji su u vlasništvu otkupljivača ili trgovaca (naknade za kalo, rastep i lom proizvoda, za krađu proizvoda s polica, prodaju ispod nabavne cijene, jednostrani raskidi ili izmjene ugovora, i sl). 

Sankcije će za pravne osobe iznositi maksimalnih 5 milijuna kuna, a 2,5 milijuna za fizičku osobu koja, primjerice prodaje proizvod po cijeni nižoj od nabavne cijene u nabavnom lancu tog proizvoda. Za ostale teže povrede maksimalna kazna iznosit će 3,5 milijuna kuna, a za lakše povrede 1 milijun kuna. Pod trgovcem značajne pregovaračke snage podrazumijeva se trgovac čiji ukupni godišnji prihod prelazi 100 milijuna kuna, uključujući povezana društva trgovca, a pregovaračka snaga otkupljivača i prerađivača odnosi se na one kojima ukupni godišnji prihod prelazi 50 milijuna kuna.

M.P./L. O.