Nikad dovoljno pažnje kada je vatra u pitanju!

Ilustracija

Vatrogasna zajednica ličko-senjske županije izvijestila je javnost o povećanoj opasnosti od požara koja neminovno dolazi s dolaskom toplijeg vremena. Ovih dana kreće sezona priprema za poljoprivredne radove, te se rapidno povećava broj vatrogasnih intervencija uslijed požara otvorenog prostora, odnosno požara trave, korova i niskog raslinja.

Kako bi se izbjegli požari koji svake godine prije požarne sezone unište stotine hektara na području Ličko – senjske županije, nerijetko ugrozivši stanovništvo i objekte. Stoga Vatrogasna zajednica Ličko–senjske županije podsjeća građane na obvezu provedbe Odluke o uvjetima paljenja vatre i drvenog ugljena na otvorenom prostoru na području Ličko – senjske županije.

Nastavak ispod oglasa

Tijekom godine, osim u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna, dozvoljeno je paljenje vatre i drvenog ugljena na otvorenom prostoru isključivo uz odobrenje nadležne javne vatrogasne postrojbe ili nadležnog dobrovoljnog vatrogasnog društva, direktno, ili putem vatrogasnog broja 193, odnosno putem jedinstvenog europskog broja za hitne situacije 112.

Dakle, ukoliko postoji neophodna potreba za spaljivanjem korova u periodu do 1. lipnja odnosno nakon 30.rujna fizičke ili pravne osobe dužne su o planiranoj radnji obavijestiti nadležnu vatrogasnu postrojbu i ustupiti joj sljedeće informacije:

podatke o vremenu i mjestu paljenja, odnosno spaljivanja,

veličinu površine paljenja, odnosno spaljivanja,

broj osoba koje će provoditi paljenje, odnosno spaljivanje i osiguranje,

opis tvari koja će se spaljivati,

preventivne mjere koje će se poduzeti za vrijeme paljenja, odnosno spaljivanja,

osobne podatke osobe koja prijavljuje (ime, prezime, adresa, broj telefona i mobitela), odnosno obavlja paljenje ili spaljivanje.

Prije najave paljenja nadležnoj vatrogasnoj postrojbi i provedbe paljenja vatre i drvenog ugljena na otvorenom prostoru po odobrenju potrebno je poduzeti obvezne preventivne mjere da se vatra ne proširi na druge površine ili objekte, a to su:

tvari koje se spaljuju moraju se pomaknuti na dovoljnu udaljenost od vodova električne energije, javnih cesta, željezničkih pruga, industrijskih postrojenja, stambenih, građevinskih i drugih objekata koje bi vatra i dim mogli ugroziti,

oko mjesta paljenja potrebno je očistiti sigurnosni pojas u krugu od najmanje 3 metra,

ovisno o količini tvari i veličini površine koja se spaljuje potrebno je osigurati nazočnost dovoljnog broja osoba sposobnih za gašenje požara,

uz mjesto loženja potrebno je osigurati i postaviti priručna sredstva za gašenje (lopate, metlanice, grablje, voda i dr.), a količina i broj istih mora odgovarati količini tvari i veličini površine koja se spaljuje,

paljenje provoditi za mirna vremena (bez vjetra).

Bez ovih podataka Vatrogasne postrojbe neće dati odobrenje za spaljivanje ukoliko nisu zadovoljeni navedeni uvjeti ili ukoliko iz stručnih i iskustvenih razloga procijene da paljenje može izazvati veće posljedice. Ukoliko dođe do širenja požara i potrebe za vatrogasnom intervencijom, vatrogasna postrojba će, temeljem pravomoćne sudske presude, naplatiti troškove vatrogasne intervencije od osobe koja izazove požar. Također, ukoliko fizičke i pravne osobe nepridržavanjem odredbi spomenute Odluke izazovu požar otvorenog prostora snositi će i troškove vatrogasne intervencije gašenja nastalog požara.

Osobe koje su po prethodnom odobrenju obavile paljenje vatre i drvenog ugljena na otvorenom prostoru dužne su mjesto paljenja pregledati i ostatke vatre u potpunosti ugasiti te o tome izvijestiti davatelja odobrenja.

Vatrogasni zapovjednik ŽVZ Hrvoje Ostović podsjeća kako temeljem članaka 12.,13., i 14. Odluke o uvjetima paljenja vatre i drvenog ugljena na otvorenom prostoru na području Ličko – senjske županije za fizičke i pravne osobe propisane su kazne od 500 do 10.000 kuna.

L. O.