Grad Novalja

Upravni odjel za poslove lokalne samouprave i uprave, Odsjek za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Novalje objavio je poziv na Javnu raspravu o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novalje trajati će 30 (trideset) dana. Početak Javne rasprave je 9. prosinca 2019. godine i trajat će do 7. siječnja 2020. godine.  Za vrijeme trajanja javne rasprave, za sve zainteresirane osiguran je javni uvid u Prijedlog IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novalje u prostorijama Grada Novalje, Trg dr. Franje Tuđmana 1. u Novalji, radnim danom od 8 do 13 sati.

Javno izlaganje o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novalje održat će se 19. prosinca 2019. godine (četvrtak) s početkom u 11.30 sati u Gradskoj vijećnici Grada Novalje.

Prijedlozi i primjedbe na Prijedlog IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novalje mogu se davati do zaključivanja javne rasprave, odnosno do 7. siječnja 2020. godine.

L. O.