Grad Senj najavio je održavanje ponovne javne rasprave o prijedlogu urbanističkog plana uređenja Klarićevca. Ponovna javna rasprava održat će se u periodu od 29. studenoga do 6. prosinca 2016. godine, organiziranjem javnog uvida i javnog izlaganja. Javni uvid u prijedlog Urbanističkog plana uređenja Klarićevac, moći će se izvršiti svakog radnog dana od 9 do 14 sati u vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Grada Senja te na mrežnim stranicama Grada Senja – www.senj.hr
Javno izlaganje zakazano je za četvrtak, 1. prosinca 2016. godine s početkom u 12 sati u Senju u prostorijama Grada Senja. Tijekom trajanja javne rasprave sudionici, kako pravne tako i fizičke osobe, imaju pravo davanja mišljenja, prijedloga i primjedbi na prijedlog Plana.

L. O.