BARIĆ DRAGA- Žitelji ovog mjestašca u Općini Karlobag oduvijek su za svoje duhovne potrebe koristili crkvicu u obližnjem Lukovu Šugarju. Zimi ovdje boravi niti 60-ak duša, dok se broj stanovnika u toplijim mjesecima povećava i za nekoliko puta. Općina Karlobag udovoljila je zahtjevima mještana i započela s izgradnjom kapelice koja će jednim dijelom biti namijenjena za mrtvačnicu. Zamjenik načelnika Općine Karlobag Boris Smojver rekao nam je kako gradnju obavlja Komunalno poduzeće „Vegium“, a financijsku konstrukciju ovog projekta u iznosu od oko 300 tisuća kuna u cijelosti je zatvorila Općina. Radovi na kapelici trebali bi biti završeni do konca svibnja, kada se očekuje i blagoslov novog sakralnog objekta.

H. J.