U pripremi je nova online radionica Hrvatske gospodarske komore koja će se održati u suradnji s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja. Radionica je najavljena za ponedjeljak, 2. studenoga, a definirat će detalje o drugom Pozivu na dostavu projektnih prijedloga namijenjenih povećanju energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama, koji je ovo Ministarstvo objavilo 15. listopada.

Ovaj poziv se provodi u okviru Prioritetne osi 4 „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“, Specifičnog cilja 4b1 „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim industrijama“, Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020. Na ovaj se načnin nastoji  poduprijeti provedbu mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20 posto u odnosu na referentnu isporučenu energiju, u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe ovih mjera.

Ukupno raspoloživi iznos bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 266 milijuna kuna, a namijenjen je mikro, malim, srednjim i velikim privatnim poduzećima koja su registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije koja uključuje sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti, u skladu s nacionalnom klasifikacijom djelatnosti, osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 200.000 kuna, a najviši iznos 20 milijuna kuna. Zbog epidemioloških uvjeta radionica će se održati online. Na radionicu se zainteresirani mogu prijaviti najkasnije do četvrtka, 29. listopada do 12 sati popunjavanjem obrasca s poveznice na stranicama Hrvatske gospodarske komore. Sudjelovanje na radionici je moguće isključivo uz prethodnu prijavu.

L.O.