Kako bi se nastavilo s izgradnjom turističke infrastrukture  u Senju gradonačelnik Grada Senja Darko Nekić je u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije  potpisao Ugovor o financiranju kapitalnog projekta prve faze projekta „Shquare 2“- Gradnja plaže i šetnice Škver od Škvera do Treće drage u Senju. Za ovaj projekt Gradu Senju će biti uplaćeno ukupno  1.166.000 kn po okončanju radova. Važno je za naglasiti da je osim sredstava Ministarstva regionalnog razvoja  Grad Senj osigurao  i 700.000 kn  bespovratnih sredstava od Ministarstva turizma Republike Hrvatske. Radovi na spomenutim lokacijama počinju ovih dana, točnije 16. veljače 2017. godine. Radove izvodi Gradnja d.o.o iz Senja u vlasništvu Berislava Gržanića.

L.O.