Nova poticajna mjera vrijedna 15 milijuna kuna

Poljoprivrednici se od sutra mogu prijaviti na još jednu mjeru Ministarstvo poljoprivrede. Omogućeno je korištenje nove mjere Programa ruralnog razvoja RH (M14) pod nazivom Dobrobit životinja, a odnosi se na  govedarstvo, svinjogojstvo i peradarstvo. Cilj mjere je osigurati poboljšane standarde u hranidbi, uvjetima smještaja, pristup ispaši i ispustu u uzgoju životinja. Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2018. godinu (NN 42/18) ta je mogućnost uvrštena u Jedinstveni zahtjev za potporu, kojeg poljoprivrednici svake godine podnose preko AGRONETA-a Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Pravo na potporu za mjeru 14 – Dobrobit životinja ostvaruju poljoprivrednici koji imaju minimalno 4 uvjetna grla goveda, odnosno 5 uvjetnih grla peradi i svinja. Planirana financijska sredstva za ovu mjeru iznose 15 milijuna kn. Poljoprivrednici koji žele primati potporu za ovu mjeru imaju obvezu završiti besplatnu izobrazbu iz područja dobrobiti životinja u trajanju od 4 sata. Izobrazbu će provoditi Hrvatska poljoprivredo-šumarska savjetodavna služba.

Nastavak ispod oglasa

Zahtjev za mjeru Dobrobit životinja može se podnositi u podružnicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a svi oni koji su već podnijeli Jedinstveni zahtjev mogu napraviti dopunu podnesenog zahtjeva.

Kako bi informirala poljoprivrednike, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju će poljoprivrednim gospodarstvima koja su potencijalni korisnici ove mjere, a kojih ima oko 15 tisuća, poslati detaljne upute o mogućnostima i uvjetima korištenja mjere te rokovima za prijavu potpore.

M.P./M. S.