Nakon što je Poljoprivredna zadruga „Perušićanka nova“ proljetos objavila Javni poziv za iskazivanje zanimanja i buduće suradnje s uzgajivačima voća i sakupljačima ljekovitog, čini se da je „feed back“ ovog dijela priče bio iznad očekivanja. Tako ističe upravitelj PZ „Perušićanka nova“ Mihael Kurteš.

Mihael Kurteš
Mihael Kurteš

-Predmet javnog poziva je prikupljanje informacija o broju samih proizvođača kao i potencijalnim vrstama i količinama proizvoda, na inicijativu P.Z. „Perušićanka nova“ i Općine Perušić, kao i investitora zainteresiranog za pokretanje pogona  za preradu i sušenje brojnih vrsta voća i samoniklog bilja u Perušiću. Odaziv zainteresiranih je bio velik, kako od strane domaćih uzgajivača i sakupljača, tako i iz cijele Hrvatske, bukvalno od Iloka do krajnjeg juga. Domaći voćari najviše su zainteresirani za okup šljiva, jabuke i kruške, a imamo situaciju da su lokalni proizvođači najavili i veća ulaganja u uzgoj lješnjaka. Sa područja Otočca ponuđen nam je otkup 16 tona ljekovite biljke matičnjak. Iako je javni poziv zatvoren, omogućili smo potencijalnim poslovnim partnerima mogućnost da se i dalje prijavljuju. Imamo jednu prijavu iz Aljmaša, od jednog velikog proizvođača voća, naglašava Kurteš. Investitor ovoga projekta u zadnjoj je fazi realizacije poticaja iz fondova EU, a sve bi se moglo započeti početkom naredne godine. Kao moguća lokacija izgradnje pogona za preradu i otkupne stanice spominje se nekadašnja zgrada destilerije, koju će, kako doznajemo, omogućiti Općina Perušoć koja je u nekoliko navrata organizirala različite tečajeve i educiranje vlasnika OPG-a kako bi pospješili proizvodnju.

Mihael Kurteš također ističe specifični cilj Javnog poziva zbog stvaranja baze podataka o broju višegodišnjih nasada i samoniklog bilja te godišnjoj količini uroda u svrhu stvaranja projekcije godišnje količine uroda za potrebe budućeg pogona otkupa, prerade i sušenja voća i samoniklog bilja.

M. S.