U javnosti je malo poznato da će Mreža Nikole Tesle (Nikola Tesla network) biti prva od ukupno devet certificiranih europskih  turističkih ruta koje se protežu kroz Hrvatsku. Nažalost, niti jedna dosadašnja mreža ne kreće iz Hrvatske pa je na prijedlog Grada Gospića data ideja da se definira nova turistička ruta koju su već podržali  Hrvatska udruga za turističke i kulturne rute „Tur kultur“, Hrvatska udruga za turizam i ruralni razvoj „Klub članova Selo“ i Turistička zajednica Ličko-senjske županije.

Tematski obuhvat kulturne rute „Mreža Nikole Tesla“, koja će biti ujedno i ruta tehnologije i znanosti pa će biti certificirana kod Europskog instituta kulturnih puteva u Luxembourgu. Novoj inicijativi dale su podršku mnoge ustanove, institucije, jedinice lokalne samouprave i udruge, odnosno svi oni koji na bilo koji način pomažu i razvijaju nove turističke mreže i sadržaje nedovoljno valorizirane u turističkom smislu, a čiji su potencijali i kvalitete neosporni.

L.O.