GOSPIĆ- 14. po redu sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića pod predsjedanjem Petra Radoševića nije bila u ozračju uobičajenih animoziteta oporbenjaka okupljenih uz gradski SDP, prema vladajućoj većini okupljenoj oko HDZ-a. Prije izglasavanja Dnevnoga reda Sanja Rukavina (HSLS) zatražila je povlačenje točke 14. o razmatranju i usvajanju Odluke o stjecanju poslovnog udjela Grada Gospića u trgovačkom društvu Hrvatski radio-radio Gospić zbog, kako je rekla, izostanka pokazatelja o radu Društva u 2014. godini. Vijećnik Nikola Maras (SDP) predložio je izostavljanje točke 4. koja se odnosi na donošenje odluke o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Gospića jer je po njegovoj ocjeni materijal štur i bez pročišćenog teksta. Nakon izglasavanja Gradsko vijeće je većinom glasova podržalo ranije predloženi Dnevni red.
Tijekom Aktualnog sata čula su se uglavnom konstruktivna pitanja vezana uz standard građana i kvalitetu života. Nikola Maras se zanimao za situaciju vezanu uz učinjeno kako bi se olakšala situacija građanima koji su zbog neplaćenih računa u blokadi i što je učinjeno po tom pitanju. Maras je podsjetio kako je GO SDP-a imala konferenciju u Ličkom Novom gdje je zatekla ruševnu zgradu Doma kulture pa ga je zanimalo što će Grad Gospić učiniti kako bi se zgrada sanirala. Odgovarajući na prvo pitanje gradonačelnik Petar Krmpotić je podsjetio kako se valja „čuvati Danajaca i kada darove nose“.
-Veći dio građana se uključio u ovu akciju Vlade. Grad se mora ponašati kao dobar gospodar pa se slažem da se otpišu dugovi koji su nenaplativi, ne samo zbog „vučenja repova“, već zbog socijalne osjetljivosti. Riješit će se mnogi slučajevi, ili u aranžmanu Vlade ili Grada Gospića. Preduvjet je da dužnik bude u blokadi godinu dana. Što se tiče Doma kulture u Ličkom Novom znam da se imovinsko pravni problem neriješen, ali će vam više reći moj zamjenik Ivan Biljan.
Zamjenik gradonačelnika Biljan je ustvrdio kako pitanje zasigurno ne bi niti bilo postavljano da su se u SDP-u malo raspitali i doznali kako je riječ o potpuno privatnoj imovini nad kojom Grad nema nikakvu ingerenciju, dok je Grad vlasnike zamolio da prodaju tu parcelu, ali nažalost bez efekta. Vijećnik Maras je istaknuo kako nije želio politizirati, ali vrijeme za otpis dugova neumitno teče. Vijećnica HSP AS Ana Šerić Konjikovac zatražila je odgovor na spekulacije u svezi gradnje nove benzinske crpke u Budačkoj u lici. Zamjenik Ivan Biljan je odgovorio, uz nekoliko novih momenata vezanih uz upit.
-Danas je investitor „Energy Benz“ ishodovao lokaciju dozvolu, otkupili su veću parcelu. Milijun kuna vrijedna investicija podrazumijeva izgradnju distributivnog centra za prodaju goriva, lož-ulja i plina, uz šire sadržaje. Ovaj projekt treba bi značiti otvaranje 15 radnih mjesta, rekao je Biljan. Sanju Rukavinu zanimalo je ima li Grad stručne službe da bi anketirale poduzetnike kako bi se izvršile korekcije povećanih komunalnih naknada, poglavito stoga što Grad Gospić ima pričuvna sredstva namijenjena promidžbi, kako bi se amortizirala povećanja određenih komunalnih naknada. Odgovarajući na pitanje gradonačelnik Krmpotić je istaknuo kako je spomenuta Odluka bila jedna od rijetkih koje su donesene jednoglasno s oporbom.
-Željeli smo biti konstruktivni i ako se itko ponaša domaćinski onda je to Grad Gospić. To potvrđuje i izvješće revizije. Nema rastrošnosti niti kod gradonačelnika, niti kod Tajništva. Nema novih nameta i vi to dobro znate. Podsjećam na još jednu činjenicu: da je Gradu Gospiću i jedinicama lokalne samouprave Vlada jednim dekretom, bez konzultacija uzela novce. Komunalna naknada, vrtići, porezi i prirezi nisu se mijenjali i mi smo među 5 % hrvatskih gradova koji su nastojali ne povećavati pritiske na građane. Nije točno da smo povećali cijene i da to građani plaćaju, rekao je gradonačelnik Krmpotić. Ivicu Marića(HDZ) zanimalo je kako se odražavaju određene Vladine mjere na standard građana i Proračune lokalne samouprave. Gradonačelnik Krmpotić je podsjetio kako su Izmjene zakona o porezu na dohodak i Izmjene zakona o regionalnom razvoju srozale su standard građana.
-Nema više povrata poreza građanima, a dalo im se prosječnih 100-200 kuna više na plaći. Uništeni su proračuni Gradova i Općina. Sumnjam da je zakonodavac o tome mislio, ali će se ovaj problem ubrzo manifestirati. Ukoliko država ne bude na određeni način stimulirala zapošljavanja i uvjete života u krajevima poput Like, mislim da te stihijske odluke neće imati dobre rezultate. Mi smo kao grad Likvidni, ali postojanje Gradova nije preživljavanje, nego kvalitetniji život i nova ulaganja.
Vijećnika Zdravka Župan (HSS) dražio je decidiran odgovor krivca za (ne) povrat poreza građanima, a gradonačelnik je odgovor dao u jednoj rečenici:“Nema povrata poreza, uzela ga država“!!!
Zamjenica gradonačelnika Marta Grgurić elaborirala je materijale vezane uz izmjenu Programa javnih potreba u školstvu za naredno razdoblje, dok je zamjenik gradonačelnika Ivan Biljan iznio prijedlog o komunalnim djelatnostima, kao i nekoliko prijedloga vezanih uz komunalnu djelatnost i infrastrukturu na području Grada Gospića. Tajnik Grada Gospića Slaven Stilinović iznio je podatke vezane uz donošenje Odluke o izboru članova Vijeća Mjesnih odbora, raspolaganju sredstava za financiranje rada političkih stranaka, kao i Odluke o broju i vrsti javnih priznanja Grada Gospića za 2015. godinu. Tijekom pauze neslužbeno smo doznali kako će se uskoro više znati o novoj investiciji Slovačkih poduzetnika koji će u Smiljanskom polju graditi veliku energanu na bio-masu.
L. O.